Půjčky bez podvodu

Jistě jste již mnohokrát slyšeli, že v oblasti půjček působí mnoho podvodníků, kteří požadují úroky dosahující závratných výšek. Neplatí to ale vždy – jako všude jinde, tak rovněž zde narazíte na seriózní i neseriózní obchodníky. Pokud chcete mít zaručenou jistotu půjčky bez podvodu, můžete bez obav využít nabídky bankovních institucí i řady nebankovních úvěrových společností. Zatímco u bank budete muset splnit některé další dodatečné podmínky, nebankovní společnosti mají často mnohem mírnější kritéria. Půjčky bez podvodu jsou garantovány množstvím klientů, kteří v minulosti využili služeb těchto firem.

Častým trikem, který používají mnozí soukromí investoři, je požadavek na zaplacení poplatku ještě před uzavřením smlouvy. Zakrátko se však může stát, že vám sdělí, že vaše žádost o půjčku byla zamítnuta, a peníze vám nevrátí zpět. Poplatek před uzavřením smlouvy tedy raději nikdy neplaťte. Pokud máte zájem o půjčku bez podvodu, měli byste si vždy bedlivě pročíst smlouvu, kterou podepisujete, a to včetně poznámek napsaných nejmenším písmem. Zaměřte se především na údaj RPSN, který vyjadřuje celkovou roční procentní sazbu nákladů včetně veškerých smluvních poplatků.

V různých inzertních novinách či reklamních letácích se mnohdy setkáte s půjčkami za velmi nevýhodných podmínek. Soukromí investoři často půjčují peníze na směnky, u kterých se zavazujete uhradit domluvenou částku ke konkrétnímu termínu. Vzhledem k tomu, že směnky patří mezi snadno soudně vymahatelné cenné papíry, vystavujete se zde vyššímu riziku exekuce. Pokud je to možné vyvarujte se podepisování tzv. bianco směnek, tedy prázdných směnek, do kterých je možné kdykoli dopsat libovolnou částku.

Nezávazná online žádost o půjčku:

Půjčky ihned na ruku

Půjčka ihned na ruku slouží pro ty, kdo potřebují okamžitě získat finanční hotovost. Požadovanou částku byste měli dostat ihned poté, co podepíšete úvěrovou smlouvu, což může být v některých případech otázka chvilky. Podmínky pro získání půjčky ihned na ruku jsou poměrně snadné. U nižších částek by mělo stačit předložit dva doklady totožnosti (např. občanský a řidičský průkaz). Pokud si budete chtít půjčit vyšší částku, může po vás být vyžadován výpis z vašeho bankovního účtu za několik předešlých měsíců nebo potvrzení o výši vašich příjmů. Další možnosti je ručení vaším osobním majetkem nebo majetkem vašeho známého.

Častou podobou půjčky ihned na ruku je vystavení směnky. Jedná se o snadné a expresní řešení, které bývá často nabízeno soukromými osobami. Směnka vlastně představuje cenný papír, na kterém je uvedeno, že osoba, která ji vystavuje, je povinna uhradit stanovenou částku v dohodnutém termínu. Směnka může být vystavena na předtištěném formuláři, ale může být jednoduše sepsána třeba i na kousku papíru. Vzhledem k tomu, že se jedná o hodně rizikový typ úvěru, odpovídají tomu samozřejmě i vysoké sazby. Nižších úroků zpravidla dosáhnete tehdy, když se zaručíte nějakým svým osobním majetkem nebo pokud se vám podaří pro vaši půjčku najít ručitele.

Možnost okamžitého získání peněz je hodně lákavá, a žadatelé proto často nevěnují dostatečnou pozornost podmínkám smlouvy. Pokud uzavíráte smlouvu u nebankovní společnosti, mělo by na ní být uvedené tzv. RPSN, neboli roční procentní sazba nákladů. Tomuto údaji byste měli věnovat největší pozornost, protože se podle něj dá jednoduše zjistit, zda pro vás není smlouva nastavena příliš nevýhodně. Ať už si půjčujete u nebankovní společnosti, nebo si necháváte vystavit směnku od soukromé osoby, vždy se snažte pečlivě dodržovat předepsaný splátkový kalendář.

Půjčky na zástavu

U půjčky na zástavu po vás bude požadována garance v podobě vašeho osobního majetku. V případě nižších částek se může jednat např. o vybavení vaší domácnosti. Tyto předměty mohou být po dobu splácení půjčky v držení věřitele. Pokud budete mít zájem o půjčku v řádu statisíců, bude často třeba poskytnout jako záruku nemovitost. Nebankovní společnosti jsou ochotné půjčovat zhruba do 50 % hodnoty nemovitosti, která je stanovena na základě posouzení odhadcem dané společnosti. Vyřízení půjčky na zástavu bývá poměrně rychlou záležitostí, takže peníze můžete obdržet již během několika dnů.

Výhoda půjčky na zástavu oproti půjčkám, u kterých není poskytnuta žádná garance, jsou o něco příznivější úrokové podmínky. Díky poskytnuté záruce je totiž půjčka hodnocena jako méně riziková. Pokud byste chtěli získat ještě výhodnější podmínky úvěru, můžete doložit potvrzení o vašich pravidelných příjmech nebo případně předložit výpisy z bankovních a nebankovních registrů, které dokládají, že nemáte evidovány žádné nesplacené pohledávky. Při žádosti o půjčku v bance to po vás bude většinou vyžadováno automaticky. Nebankovní společnosti však mají mnohem benevolentnější přístup, a proto se zde obejdete jak bez potvrzení o příjmech, tak bez výpisu z rejstříků dlužníků.

Tento typ půjčky může využít v zásadě kdokoli, ať už se jedná o pracující, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, důchodce nebo podnikatele. Jedinou podmínkou je mít v osobním vlastnictví nějaký cenný majetek nebo nemovitost. Případně vám může poskytnout zástavu také někdo z vašich příbuzných nebo známých, které požádáte o ručení. Podle typu poskytnuté zástavy můžete získat finanční hotovost v řádu desítek i stovek tisíc korun, které můžete použít na libovolný účel.

Půjčky pro OSVČ

Banky často hodnotí půjčky pro OSVČ jako riskantnější než půjčky běžným zaměstnancům. Jako podklad budou většinou sloužit vaše daňová přiznání za několik uplynulých let – na jejich základě bude banka rozhodovat, zda vaši půjčku schválí. Výhodou může být, pokud již podnikáte několik let a vaše příjmy jsou za tu dobu více méně stabilní. Problém může nastat, pokud má již žadatel o půjčku zápis v bankovním registru, ve kterém jsou evidovány nesplacené úvěry dané osoby. V takovém případě banky většinou půjčky pro OSVČ neschválí a bude se pak nutné obrátit na nebankovní instituce.

Výše půjček pro OSVČ je stanovována na základě příjmů daného podnikatele. Nejčastěji jsou brány v úvahu příjmy za poslední dva roky. Některé instituce stanovují výši půjčky podle nejnižšího dosaženého příjmu za toto období, pro některé je rozhodující průměrný příjem, některé naopak zajímá pouze příjem za poslední rok, jak je uvedený ve vašem daňovém přiznání. Přihlížet mohou také k vašim podnikatelským schopnostem, k vašim zkušenostem v daném oboru či stabilitě daného odvětví. Obecně může být o něco obtížnější získat půjčku pro stavební firmu než pro toho, kdo se živí účetnictvím.

Velkou výhodou je, pokud v daném oboru podnikáte již několik let a máte potřebné zkušenosti. Bankovní instituce většinou poskytují půjčky osobám, které podnikají alespoň dva roky. Přihlédnout mohou také k tomu, pokud máte v daném oboru předchozí zkušenosti z běžného zaměstnaneckého poměru (např. 1 rok podnikáte jako automechanik a před tím jste se této profesi věnovali 5 let jako zaměstnanec). Pokud s podnikáním začínáte a nemáte dostatečně zpracovaný podnikatelský plán, neměl by být problém obrátit se na nebankovní instituce. Nižší nároky na poskytnutí půjčky zde ovšem bývají vyváženy vyššími úroky.

Půjčky pro začínající podnikatele

Pokud jste někdy sledovali pořad České televize Den D, tak jistě víte, že získání půjčky pro začínající podnikatele může být hodně těžkým oříškem. Investoři od vás mohou požadovat detailně zpracovaný podnikatelský plán, musíte prokázat dostatek zkušeností ve svém oboru a podnikatelské schopnosti. Většinou se od vás bude očekávat podnikatelský plán, který má reálnou šanci na rychlý úspěch. Úvěrové společnosti vám pak mohou poskytnout buď běžné půjčky pro začínající podnikatele, nebo od vás mohou dokonce odkoupit podíl ve vašem podnikání. V takovém případě od vás nebudou vyžadovat splácení půjčky, ale budou vlastnit podíl na vašich budoucích ziscích.

Klíčem k získání půjčky pro začínající podnikatele je zpracování podnikatelského plánu. Na úvod byste v něm měli uvést, co vás motivuje k zahájení podnikání a jaké pro ně spatřujete příležitosti na trhu. Dále byste měli v jednotlivých krocích rozepsat, jaké máte krátkodobé a dlouhodobé cíle. Měli byste mít přehled o konkurenčních firmách v daném oboru a znát možná rizika, která se mohu objevit. Vždy byste měli mít v záloze nějaký „plán B“ pro případ, že se poptávka po vámi nabízeném produktu změní. S tímto detailně vypracovaným plánem poté můžete navštívit různé finanční situace s žádostí o půjčku.

Banky se dívají na podnikatele, kteří potřebují získat počáteční finanční kapitál, s určitou nedůvěrou. Půjčky jsou mnohdy poskytovány teprve po dvou letech souvislého podnikání, kdy je možné prokázat životaschopnost podnikatelského záměru. Výhodou může být, pokud má podnikatel ve svém oboru zkušenosti z předchozího zaměstnaneckého poměru. Začínající podnikatel se tedy často bude muset obrátit s žádostí o půjčku na některou nebankovní finanční instituci nebo na soukromého investora, kteří mají mnohem mírnější podmínky pro poskytování úvěrů.