Půjčky pro OSVČ

Banky často hodnotí půjčky pro OSVČ jako riskantnější než půjčky běžným zaměstnancům. Jako podklad budou většinou sloužit vaše daňová přiznání za několik uplynulých let – na jejich základě bude banka rozhodovat, zda vaši půjčku schválí. Výhodou může být, pokud již podnikáte několik let a vaše příjmy jsou za tu dobu více méně stabilní. Problém může nastat, pokud má již žadatel o půjčku zápis v bankovním registru, ve kterém jsou evidovány nesplacené úvěry dané osoby. V takovém případě banky většinou půjčky pro OSVČ neschválí a bude se pak nutné obrátit na nebankovní instituce.

Výše půjček pro OSVČ je stanovována na základě příjmů daného podnikatele. Nejčastěji jsou brány v úvahu příjmy za poslední dva roky. Některé instituce stanovují výši půjčky podle nejnižšího dosaženého příjmu za toto období, pro některé je rozhodující průměrný příjem, některé naopak zajímá pouze příjem za poslední rok, jak je uvedený ve vašem daňovém přiznání. Přihlížet mohou také k vašim podnikatelským schopnostem, k vašim zkušenostem v daném oboru či stabilitě daného odvětví. Obecně může být o něco obtížnější získat půjčku pro stavební firmu než pro toho, kdo se živí účetnictvím.

Velkou výhodou je, pokud v daném oboru podnikáte již několik let a máte potřebné zkušenosti. Bankovní instituce většinou poskytují půjčky osobám, které podnikají alespoň dva roky. Přihlédnout mohou také k tomu, pokud máte v daném oboru předchozí zkušenosti z běžného zaměstnaneckého poměru (např. 1 rok podnikáte jako automechanik a před tím jste se této profesi věnovali 5 let jako zaměstnanec). Pokud s podnikáním začínáte a nemáte dostatečně zpracovaný podnikatelský plán, neměl by být problém obrátit se na nebankovní instituce. Nižší nároky na poskytnutí půjčky zde ovšem bývají vyváženy vyššími úroky.

Půjčky pro začínající podnikatele

Pokud jste někdy sledovali pořad České televize Den D, tak jistě víte, že získání půjčky pro začínající podnikatele může být hodně těžkým oříškem. Investoři od vás mohou požadovat detailně zpracovaný podnikatelský plán, musíte prokázat dostatek zkušeností ve svém oboru a podnikatelské schopnosti. Většinou se od vás bude očekávat podnikatelský plán, který má reálnou šanci na rychlý úspěch. Úvěrové společnosti vám pak mohou poskytnout buď běžné půjčky pro začínající podnikatele, nebo od vás mohou dokonce odkoupit podíl ve vašem podnikání. V takovém případě od vás nebudou vyžadovat splácení půjčky, ale budou vlastnit podíl na vašich budoucích ziscích.

Klíčem k získání půjčky pro začínající podnikatele je zpracování podnikatelského plánu. Na úvod byste v něm měli uvést, co vás motivuje k zahájení podnikání a jaké pro ně spatřujete příležitosti na trhu. Dále byste měli v jednotlivých krocích rozepsat, jaké máte krátkodobé a dlouhodobé cíle. Měli byste mít přehled o konkurenčních firmách v daném oboru a znát možná rizika, která se mohu objevit. Vždy byste měli mít v záloze nějaký „plán B“ pro případ, že se poptávka po vámi nabízeném produktu změní. S tímto detailně vypracovaným plánem poté můžete navštívit různé finanční situace s žádostí o půjčku.

Banky se dívají na podnikatele, kteří potřebují získat počáteční finanční kapitál, s určitou nedůvěrou. Půjčky jsou mnohdy poskytovány teprve po dvou letech souvislého podnikání, kdy je možné prokázat životaschopnost podnikatelského záměru. Výhodou může být, pokud má podnikatel ve svém oboru zkušenosti z předchozího zaměstnaneckého poměru. Začínající podnikatel se tedy často bude muset obrátit s žádostí o půjčku na některou nebankovní finanční instituci nebo na soukromého investora, kteří mají mnohem mírnější podmínky pro poskytování úvěrů.