Půjčky na nemovitost

Pokud si potřebujete půjčit větší finanční obnos, bude po vás ve většině případů požadována nějaká záruka. Může se jednat o váš osobní majetek, jako je např. auto nebo vybavení domácnosti, nejrozšířenější jsou však zřejmě půjčky na nemovitost. Pokud vy sami žádnou nemovitost nevlastníte, pak se případně můžete obrátit také na svoje známé, kteří vás mohou poskytnout záruku. Vždy byste však měli brát v úvahu možná rizika, protože pokud nebudete schopní půjčku náležitě splácet, můžete v krajním případně o nemovitost přijít. Půjčky na nemovitost můžete využít v zásadě na jakýkoli účel – ať už se jedná o financování vašeho bydlení, studium, cestování či cokoli jiného.

Poté, co zažádáte o půjčku na nemovitost, vás navštíví odhadce dané banky nebo nebankovní společnosti, a stanoví hodnotu vaší nemovitosti. Od její výše se potom bude odvíjet maximální výška úvěru, který vám může být poskytnut. Některé banky jsou ochotné půjčovat až téměř do 100 % hodnoty nemovitosti, u nebankovních institucí, které nepožadují doložení vašeho pravidelného měsíčního příjmu a nenahlížejí do registrů dlužníků, může výše půjčky dosahovat zhruba 50 % hodnoty nemovitosti. Problém nemusí nastat ani tehdy, pokud dům teprve stavíte. V takovém případě můžete ručit stavebním pozemkem a po zapsání do katastru nemovitostí také svým rozestavěným domem.

Specifickým případem půjček na nemovitost jsou hypotéky, o které můžete zažádat jak u bank, tak u nebankovních společností. Pro její sjednání je vždy vyžadováno ručení nemovitostí. Hypotéky se většinou poskytují na nějaký konkrétní účel, kterým je nejčastěji pořízení vlastního bydlení nebo financování stavebních úprav. Nebankovní hypotéka je většinou splácena po dobu 5 až 30 let a žadatel by během této doby neměl překročit věk 70 let. Pro hypotéky, které nejsou vázány na nějaký konkrétní účel, se používá název „americké hypotéky“.

Půjčky na zástavu

U půjčky na zástavu po vás bude požadována garance v podobě vašeho osobního majetku. V případě nižších částek se může jednat např. o vybavení vaší domácnosti. Tyto předměty mohou být po dobu splácení půjčky v držení věřitele. Pokud budete mít zájem o půjčku v řádu statisíců, bude často třeba poskytnout jako záruku nemovitost. Nebankovní společnosti jsou ochotné půjčovat zhruba do 50 % hodnoty nemovitosti, která je stanovena na základě posouzení odhadcem dané společnosti. Vyřízení půjčky na zástavu bývá poměrně rychlou záležitostí, takže peníze můžete obdržet již během několika dnů.

Výhoda půjčky na zástavu oproti půjčkám, u kterých není poskytnuta žádná garance, jsou o něco příznivější úrokové podmínky. Díky poskytnuté záruce je totiž půjčka hodnocena jako méně riziková. Pokud byste chtěli získat ještě výhodnější podmínky úvěru, můžete doložit potvrzení o vašich pravidelných příjmech nebo případně předložit výpisy z bankovních a nebankovních registrů, které dokládají, že nemáte evidovány žádné nesplacené pohledávky. Při žádosti o půjčku v bance to po vás bude většinou vyžadováno automaticky. Nebankovní společnosti však mají mnohem benevolentnější přístup, a proto se zde obejdete jak bez potvrzení o příjmech, tak bez výpisu z rejstříků dlužníků.

Tento typ půjčky může využít v zásadě kdokoli, ať už se jedná o pracující, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, důchodce nebo podnikatele. Jedinou podmínkou je mít v osobním vlastnictví nějaký cenný majetek nebo nemovitost. Případně vám může poskytnout zástavu také někdo z vašich příbuzných nebo známých, které požádáte o ručení. Podle typu poskytnuté zástavy můžete získat finanční hotovost v řádu desítek i stovek tisíc korun, které můžete použít na libovolný účel.

Půjčky od soukromých investorů

Na internetu naleznete množství nabídek soukromých investorů, kteří jsou ochotní půjčit bez nutnosti splnění dodatečných podmínek v zásadě komukoli. Půjčky od soukromých investorů tak mohou být vhodným řešením pro ty, kdo se ocitli v momentální finanční tísni. Ve většině případů se nepřihlíží k záznamům v bankovních či nebankovních registrech dlužníků, takže nevadí, pokud máte nějaké předchozí nesplacené pohledávky. Pro získání půjčky od soukromých investorů rovněž není nutné mít pravidelné zdroje příjmů. Může to tedy být vhodné řešení také pro nezaměstnané, matky na mateřské dovolené či studenty.

Mezi soukromé investory patří buď různé nebankovní investiční společnosti, nebo soukromé osoby. Půjčky pro ně představují druh finanční investice, pro kterou je typické vysoké zhodnocení peněz spojené s poměrně vysokým rizikem. Půjčky od soukromých investorů se proto vyznačují vysokými úrokovými sazbami, které mají toto riziko kompenzovat. Nejdůležitější údaj, na který byste se měli při sepisování smlouvy zaměřit, je tzv. RPSN. Toto číslo udává vaše celkové roční náklady vyjádřené v procentech a jsou v něm zahrnuté jak úroky, tak veškeré poplatky za uzavření smlouvy či vedení úvěrového účtu. Existuje také možnost, že využijete online aukce půjček. To je služba, kdy si sami stanovíte podmínky půjčky a pak čekáte na to, jestli někdo tyto Vaše „pravidla“ akceptuje.

V mnoha případech se setkáte s tím, že peníze nejsou půjčovány prostřednictvím smlouvy, ale jednoduše na základě vystavení směnky. Na této směnce bude nejčastěji uvedený termín, do kterého jste povinni uhradit částku ve stanovené výši. Někdy se však používají také směnky „na viděnou“, kdy se zavazujete proplatit směnku kdykoli při jejím předložení. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi rizikový druh půjčky, kdy po vás není vyžadována žádná záruka, může roční úroková sazba dosahovat i několika stovek procent. Směnky byste proto měli využívat především pro krátkodobé půjčky.

Půjčky pro Slováky

Občané SR patří k nejpočetnějším skupinám cizinců, kteří u nás žijí a pracují. Jejich počet v současnosti dosahuje zhruba 70 tisíc. Půjčky pro Slováky se řídí podobnými pravidly jako půjčky pro občany z jiných zemí Evropské unie. Pro banky i nebankovní instituce představují o trochu rizikovější skupiny, než jsou občané ČR. Podmínky půjčky pro Slováky jsou proto většinou stanovovány individuálně. Půjčky jsou posuzovány úvěrovými odděleními bank a záleží na jejich rozhodnutí, zda budou poskytnuty, nebo ne. V případě zamítnutí žádosti u banky se je možné obrátit na nebankovní úvěrové společnosti, i když jsou zde o trochu méně výhodné úrokové podmínky.

Je třeba rozlišovat mezi tím, zda má osoba v České republice trvalý nebo dlouhodobý pobyt. Při podávání žádosti o půjčku pro Slováky je výhodné mít v ČR trvalý pobyt, který můžete získat po 5 letech nepřetržitého pobytu na území ČR. Pokud máte v ČR pouze dlouhodobý pobyt, tak se je mnohdy potřeba připravit na to, že doba, po kterou byste měli splácet půjčku, by neměla přesáhnout dobu vašeho dosavadního pobytu v Česku. Pokud zde tedy žijete např. 1 rok, tak bude obtížné získat bankovní půjčku s dobou splácení delší než 1 rok. Jednoduchou možností, jak rychle získat finanční prostředky ve výši kolem 20 tisíc Kč, je sjednání kontokorentu k osobnímu účtu u některé z českých bank.

Pokud se s žádostí o půjčku obrátíte na nebankovní instituci, tak často není potřeba prokazovat ani to, že máte v Česku pravidelný měsíční příjem. Mnohdy bude stačit, když se zaručíte svým majetkem nebo případně jinou osobou, která má v Česku trvalý pobyt a která v případě vaší neschopnosti splácet převezme vaše finanční závazky. Úvěrové firmy se tak chrání před možným rizikem, že osoba odcestuje zpět do své rodné země, odkud bude obtížnější vymáhat dlužné pohledávky.