Půjčky na OP ihned a hotově

Pro sjednání půjčky bývají většinou zapotřebí dva různé doklady totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz). Často se ale stává, že u sebe máte jenom občanský průkaz a peníze potřebujete okamžitě – v takovém případě můžete využít půjčky na OP ihned a hotově. Schválení půjčky je velmi rychlé a peníze můžete získat již do 24 hodin. Půjčky na OP ihned a hotově jsou poskytovány téměř výlučně nebankovními společnostmi nebo soukromými investory. Patří mezi rizikovější úvěrové produkty, a je proto potřeba počítat s vyšší úrokovou sazbou a vyšší RPSN (nejdůležitější údaj, který vyjadřuje celkovou roční procentní sazbu nákladů).

Žadatel, který chce získat půjčku na OP ihned a hotově, musí být v prvé řadě občanem České republiky. Poté stačí jednoduše zavolat některé ze společností, poskytujících půjčky nebo vyplnit online formulář na jejích webových stránkách. Zakrátko poté by vás měl kontaktovat operátor společnosti a domluvit s vámi způsob podpisu smlouvy a předání peněz. Smlouvu můžete podepsat i přímo u vás doma. Doporučujeme, abyste si ji řádně pročetli. Před podpisem smlouvy raději neuhrazujte žádné poplatky, protože se objevují úvěrové společnosti, které takto z klientů podvodným způsobem získávají peníze.

Peníze můžete dostat buď v hotovosti („na ruku“), nebo převodem na váš bankovní účet. Půjčka je většinou sjednána na dobu určitou a její splácení probíhá buď v hotovosti při setkáních se zaměstnancem společnosti, nebo bankovními převody. Výše okamžitých půjček na občanský průkaz se většinou pohybuje do 50 tisíc korun. V mimořádných případech se ovšem může jednat až o několik set tisíc korun. U vyšších částek je samozřejmě třeba počítat s tím, že od vás bude požadována nějaká záruka (např. dům nebo automobil), případně vám mohou svým majetkem ručit také vaši známí. Někdy také může stačit prokázat, že máte pravidelný zdroj příjmů.

Půjčky na směnku ihned bez registru

Půjčky na směnku ihned bez registru představují rychlé řešení, jak okamžitě napumpovat finanční hotovost do svého rozpočtu. Kromě nebankovních institucí je poskytují také soukromé osoby, které si nekladou nijak vysoké požadavky na vyřízení půjčky. V mnoha případech stačí pouze předložit platný doklad totožnosti a peníze můžete mít k dispozici již do 24 hodin. Výhodou je také to, že není přihlíženo k záznamům v bankovních a nebankovních registrech, ve kterých jsou evidovány informace o vašich nesplacených pohledávkách. Půjčky na směnku ihned bez registru tedy můžete získat i v případě, že máte dosud dluh u některé banky nebo nebankovní úvěrové společnosti.

Pokud budete mít zájem o půjčku na směnku ihned bez registru, měli byste navštívit nebo telefonicky kontaktovat některou úvěrovou společnost nebo soukromou osobu, která je ochotná dát k dispozici svoje finanční prostředky. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně rizikovou finanční operaci, měli byste se připravit na vysokou úrokovou sazbu, která často dosahuje desítky i stovky procent. Samotné vystavení směnky je poměrně jednoduchou záležitostí. Není pro ni vyžadován nějaký speciální formulář, takže může být sepsána třeba i ručně na kousku papíru. Součástí směnky je závazný slib, že uhradíte částku ve stanovené výši a v daném termínu.

Před tím, než směnku podepíšete, byste se měli ujistit, že budete opravdu schopni dostát svým závazkům. Nedoporučuje se brát si „půjčku na půjčku“, kdy chcete pomocí získaných peněz financovat svoje předešlé nesplacené dluhy, protože se pak snadno můžete dostat do vleklých finančních problémů. Půjčky na směnku jsou poměrně jednoduše soudně vymahatelné, takže je potřeba dávat pozor, abyste se nestali předmětem exekučního řízení. Vždy věnujte pozornost tomu, zda vystavujete směnku důvěryhodné osobě, která si neúčtuje přemrštěné úroky.

Půjčky pro dlužníky

Při schvalování půjčky u  velkých bank se klade důraz na to, zda nemá žadatel nějaké předchozí nesplacené dluhy. Důvodem pro zamítnutí vaší žádosti může být i několik let starý dluh, kterého si ve skutečnosti nejste vědomi. V takové situaci jsou řešením půjčky pro dlužníky, se kterými přicházejí mnohé nebankovní společnosti. Podmínky pro získání půjčky jsou zde velmi mírné, takže na ni dosáhne v zásadě kterýkoli klient. Výhoda půjčky pro dlužníky spočívá v tom, že nejsou brány v potaz záznamy v různých bankovních či nebankovních registrech, ve kterých jsou evidovány informace o neuhrazených pohledávkách.

Půjčky pro dlužníky mohou představovat lákavou možnost, jak snadno získat finanční prostředky. Vždy byste však měli věnovat pozornost svým předchozím závazkům a raději se vyhýbat tzv. „půjčkám na půjčku“. Důvody, pro které se můžete ocitnout na indexu dlužníků, mohou být různé. Ve většině případů to znamená, že jste měli někdy v minulosti problémy se splácením svých půjček. V některých případech se ale můžete ocitnout na seznamu také omylem.

Nejrozsáhlejším registrem je Centrální registr dlužníků České republiky (CERD), kde jsou shromažďovány informace z registrů státní správy, bankovních registrů i z různých soukromých databází. Tento registr je ovšem značně nespolehlivý a čelí častým obviněním z klamavých praktik, seriózní finanční instituce s ním proto většinou nespolupracují. Centrální registr úvěrů (CRÚ) je provozován přímo Českou národní bankou, obsahuje však pouze podnikatelské pohledávky. Informace o běžných bankovních půjčkách jsou evidovány v Bankovním registru klientských informací, na obdobném principu funguje také nebankovní registr klientských informací. Pokud se vám stane, že budete při žádosti o půjčku odmítnuti, je daná společnost povinna informovat, kterou databázi dlužníků při posuzování vaší žádosti použila.

Půjčky pro nezaměstnané

Pokud ztratíte práci a nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti, můžete se snadno dostat do hodně svízelné finanční situace. Standardní bankovní instituce bohužel půjčky pro nezaměstnané neposkytují, protože od klientů požadují potvrzení o pravidelných příjmech. Bude se proto potřeba obrátit na nebankovní úvěrové společnosti, které jsou ochotné půjčovat i v takových případech. Pro schválení půjčky pro nezaměstnané zde není potřeba doložit pravidelné měsíční příjmy a dokonce není nutné mít čistý výpis z rejstříku dlužníků. Vyřízení půjčky je díky tomu velmi jednoduché a rychlé.

V poslední době jsou hodně rozšířené půjčky pro nezaměstnané, při kterých jsou peníze poskytovány téměř ihned a „na ruku“. Jednoduše stačí vyplnit online formulář, do kterého uvedete svoje osobní údaje (jméno, adresu, rodné číslo, telefon a e-mail). Některé společnosti se snaží klientům objednání půjčky maximálně usnadnit, a umožňují proto dokonce i zaslání jednoduché SMS zprávy. Zakrátko po odeslání formuláře či SMS (do 2 dnů, popřípadě i do 24 hodin) vás bude kontaktovat telefonní operátor dané úvěrové firmy, který s vámi dojedná všechny potřebné náležitosti půjčky. Některé společnosti vám nabídnou možnost podepsání smlouvy přímo u vás doma.

Nebankovní instituce při schvalování půjček nenahlížejí do různých registrů, které obsahují informace o tom, zda má daná osoba sjednané nějaké další půjčky a zda je schopna řádně splácet. Nedoporučuje se ale brát si půjčku na splacení nějaké předchozí půjčky, protože se pak snadno můžete dostat do dluhové pasti. Za půjčky se většinou ručí nemovitostí nebo nějakým jiným majetkem, který máte ve svém osobním vlastnictví. Výjimkou však nejsou ani půjčky na směnku, což je cenný papír, který obsahuje pouze závazek splatit dlužnou částku do určitého stanoveného termínu, aniž by zde bylo uvedeno, jakým majetkem se zaručujete.

Půjčky pro studenty

Studenti patří mezi skupiny obyvatel, které nejčastěji trápí finanční problémy. Pokud nevystačí s penězi, které získají od svých rodičů nebo které se vydělají na příležitostných brigádách, mohou poměrně snadno získat půjčky pro studenty. Mohou je využít jak na náklady spojené se studiem, tak např. na cestování či jiné zájmové aktivity. Vysokoškolští studenti mají k dispozici dvě snadné možnosti – buď mohou jednoduše využít kontokorentu ke svému běžnému bankovnímu účtu, nebo si mohou sjednat speciální půjčky pro studenty, které v současnosti nabízejí čtyři české banky. První možnost je určena pro nižší částky kolem 20 tisíc Kč, druhá možnost pak umožní získat částky až do 1 milionu Kč.

Výhodou speciálních půjček pro studenty jsou nižší úrokové sazby, než je běžné u klasických spotřebitelských půjček – jejich výše většinou nepřekračuje 10 %. Studentské půjčky od České spořitelny, Komerční banky a UniCredit Bank je možné vynaložit pro zcela libovolné účely. V zásadě je tedy může pro své soukromé potřeby využít i rodina, jejímž členem je student VŠ. Pro sjednání stačí pouze občanský průkaz a potvrzení o studiu. Není vyžadován stálý měsíční příjem, jako ručitelé jsou většinou využíváni rodiče studenta. Půjčku je možné splácet po dobu 10 let od jejího sjednání a splácení je při tom možné odložit až na dobu po dokončení studia.

Kontokorent znamená možnost čerpat finanční prostředky ze svého účtu do minusových hodnot. Tento způsob úvěru by měl sloužit především pro různé krátkodobé účely. K běžnému studentskému účtu jej nabízí hned několik českých bank, z těch největších můžeme jmenovat např. Českou spořitelnu, Komerční banku nebo ČSOB. Povolené překročení zůstatku na účtu dosahuje většinou zhruba 20 tisíc Kč. Úrok, který z této částky zaplatíte, se pohybuje kolem 15-20 % za rok.

Půjčky pro ženy na MD

Pokud máte k dispozici dostatek finančních prostředků, může mateřská dovolená patřit k nejkrásnějším obdobím vašeho života. K navýšení vašeho finančního rozpočtu vám mohou pomoci půjčky pro ženy na MD. Některé banky i nebankovní společnosti jsou ochotny poskytnout ženám půjčku i v případě, pokud nejsou momentálně zaměstnány a nemají trvalý zdroj příjmů. Většinou je však potřeba splnit určité podmínky. Při žádosti o půjčky pro ženy na MD je většinou vyžadováno, aby pobírala peněžitou pomoc v mateřství a zároveň je výhodou, když zbývající doba mateřské dovolené není příliš dlouhá. Někdy je výhodné zažádat o půjčku již během těhotenství, dokud ještě máte svůj běžný příjem.

Ženy, které jsou na placené mateřské dovolené, budou při žádosti o půjčku většinou hodnoceny podle svých současných příjmů a nikoli podle svého platu ze zaměstnaneckého poměru. Pokud nebyla žena v předchozích dvou letech zaměstnána, pak nemá na peněžitou pomoc v mateřství nárok. V takovém případě bude při žádosti o půjčku většinou nahlížena jako nezaměstnaná osoba, a to často i tehdy, pokud má k dispozici potvrzení, že v určitém stanoveném termínu nastupuje do zaměstnání. Mnohdy se proto bude třeba obrátit na nebankovní instituce, které nemají tak přísné podmínky pro půjčky pro ženy na MD.

Pro banky je při poskytování půjčky důležitá zbývající doba mateřské dovolené před nástupem zpět do zaměstnání – je výhodné, pokud nepřesahuje 6 měsíců. Je také důležité prokázat, že máte dostatečné prostředky ke splácení úvěru. Měli byste tedy předložit informace o vašich finančních rezervách, informace o hodnotě vaší nemovitosti a potvrzení o příjmu peněžitých dávek. Rovněž byste měli předložit svoje výplatní pásky z doby před nástupem na mateřskou dovolenou a případně potvrzení od vašeho dosavadního zaměstnavatele, že je vám po návratu z MD garantováno pracovní místo.