Půjčka bez úroku

Půjčka bez úroku je pojem, který si někteří lidé pamatují z doby socialismu, kdy stát nabízel velmi výhodné podmínky pro mladé rodiny. S produktem pod stejným názvem dnes přicházejí i některé nebankovní společnosti a soukromí investoři. Přestože vám nebudou účtovány žádné úroky, měli byste počítat s tím, že zaplatíte minimálně nějaké poplatky za uzavření smlouvy a případně za vedení úvěrového účtu. Půjčka bez úroku však může být v každém případě zajímavým řešením, jak si krátkodobě půjčit finanční prostředky v řádu několika tisíc korun. Vždy platí, že je výhodné porovnat si několik nabídek, abyste zjistili, která z nich je pro vás vhodná.

Půjčky bez úroku mají splatnost maximálně do několika měsíců. Jejich zvláštním případem jsou tzv. finské neboli SMS půjčky, u kterých je doba splatnosti zkrácena na 30 dnů. Výše půjčky se zde pohybuje většinou do 10 tisíc korun, takže ji můžete využít například krátce před výplatou, když se objeví nějaký neočekávaný výdaj. Protože se jedná o krátkodobé půjčky, nebude po vás často požadován žádný úrok, ale pouze poplatek za uzavření smlouvy. Doporučujeme však, abyste věnovali pozornost jeho výši, protože po jeho započítání se vám může půjčka značně prodražit. U krátkodobých půjček nejsou věřitelé povinni uvádět číslo RPSN, které vyjadřuje celkové roční procentuální náklady.

Jinou možností, jak krátkodobě získat finanční prostředky, aniž byste při tom platili vysoké úroky, je využití kontokorentních bankovních účtů. Ve své nabídce je dnes mají téměř všechny české banky. Fungují na principu, že můžete čerpat peníze ze svého běžného účtu do minusových hodnot. Ve většině případů se jedná zhruba o 10 až 20 tisíc korun, výjimkou však nejsou ani účty, které umožňují záporný zůstatek 100 tisíc korun. V tomto případě se však jedná spíše o nabídku pro movitější klienty, kteří mají pravidelné vysoké příjmy.

Nezávazná online žádost o půjčku:

Půjčka pro každého

Žádost o bankovní půjčku mohou poměrně snadno podat ti, kdo prokážou vysoké příjmy a mohou poskytnout záruku v podobě nemovitosti. Pokud tyto podmínky nesplňujete, můžete využít nabídky některé nebankovní společnosti. Půjčka pro každého je určena pro nezaměstnané, matky na mateřské dovolené či studenty, ale také pro ty, kdo mají vedený záznam v rejstříku dlužníků. Půjčka pro každého vám může být poskytnuta i tehdy, pokud máte dosud nesplacené nějaké další pohledávky. Ve většině případů dokonce nemusíte ručit svým majetkem nebo žádat o záruku někoho z vašich příbuzných nebo známých.

Jak je možné, že jsou nebankovní společnosti ochotné půjčovat i za těchto podmínek? Je to velmi prosté. Větší riziko, které je spojené s půjčkou pro každého, je vynahrazováno většími úrokovými sazbami a smluvními poplatky. Přesto se může jednat o vhodné řešení pro ty, kdo potřebují získat peníze okamžitě. Zatímco u bank se může schvalovací procedura protáhnout na několik týdnů či dokonce měsíců, u nebankovních společností můžete mít peníze k dispozici často již do 24 hodin. Stačí jednoduše vyplnit online formulář některé společnosti a vyčkat, až vás budou její zaměstnanci zpětně kontaktovat. Pro uzavření smlouvy byste poté měli doložit dva doklady totožnosti.

Půjčky pro každého poskytují také různí soukromí investoři. V takovém případě se většinou jedná o půjčku na směnku, kterou se věřiteli zavážete, že uhradíte uvedenou částku ke konkrétnímu termínu. Tento typ půjčky je dnes hodně rozšířený, protože umožňuje okamžité získání peněz, pokud se ocitnete ve finanční tísni. Měli byste si však dát pozor, aby pro vás nebyly podmínky nastavené příliš nevýhodně. Vždy byste si měli být jistí, že budete schopni požadovanou sumu náležitě splatit.

Nezávazná online žádost o půjčku:

Půjčky bez příjmu

Pokud v současnosti nemáte trvalý příjem, může být hodně obtížné vystačit s finančními prostředky. V bankách budete při žádosti o půjčky bez příjmu většinou odmítnuti. Měli byste jim totiž doložit potvrzení od zaměstnavatele o tom, že pobíráte pravidelnou mzdu. Na rozdíl od velkých bank ovšem nabízejí půjčky bez příjmu nebankovní úvěrové společnosti a soukromí investoři. Při schvalování půjčky často nehraje roli ani to, zda už má žadatel nějaké předchozí záznamy v registrech dlužníků. Díky tomu lze půjčku získat velmi rychle – v některých případech dokonce do 24 hodin. Je se však třeba připravit na to, že budou ve smlouvě požadovány vyšší úroky.

Půjčky bez příjmu jsou učené především pro nezaměstnané a matky na mateřské dovolené. Představují pro ně často jediný způsob, jak překlenout krátkodobou finanční tíseň. Pokud v současnosti splácíte ještě jinou půjčku, tak je třeba počítat s tím, že je vaše jméno uvedené v některém z registrů dlužníků. V případě nebankovních institucí se jedná o Nebankovní registr klientských informací (NRKI). Výhoda půjčky bez příjmu spočívá v tom, že informace uvedené v tomto registru nejsou brány v potaz a že si tedy můžete vzít několik půjček zároveň. Nedoporučuje se ale používat půjčené peníze na splácení některé předchozí půjčky. Pak se totiž můžete dostat do dluhové pasti, ze které může být hodně obtížné uniknout.

Při podepisování smlouvy se vždy snažte věnovat pozornost údaji RPSN. Na základě tohoto čísla je možné poměrně jednoduše rozhodnout, zda je daná půjčka výhodná, nebo nikoli. Udává celkovou roční procentní sazbu nákladů, tedy o kolik procent více zaplatíte z vypůjčené částky během jednoho roku. V tomto čísle jsou kromě úroků zahrnuté také veškeré poplatky za zřízení a vedení úvěru, takže se jedná o poměrně spolehlivý ukazatel. V České republice v současnosti není nijak omezena horní hranice úroku, takže je třeba, abyste byli při podepisování smlouvy obezřetní.

Nezávazná online žádost o půjčku:

Půjčky pro dlužníky

Při schvalování půjčky u  velkých bank se klade důraz na to, zda nemá žadatel nějaké předchozí nesplacené dluhy. Důvodem pro zamítnutí vaší žádosti může být i několik let starý dluh, kterého si ve skutečnosti nejste vědomi. V takové situaci jsou řešením půjčky pro dlužníky, se kterými přicházejí mnohé nebankovní společnosti. Podmínky pro získání půjčky jsou zde velmi mírné, takže na ni dosáhne v zásadě kterýkoli klient. Výhoda půjčky pro dlužníky spočívá v tom, že nejsou brány v potaz záznamy v různých bankovních či nebankovních registrech, ve kterých jsou evidovány informace o neuhrazených pohledávkách.

Půjčky pro dlužníky mohou představovat lákavou možnost, jak snadno získat finanční prostředky. Vždy byste však měli věnovat pozornost svým předchozím závazkům a raději se vyhýbat tzv. „půjčkám na půjčku“. Důvody, pro které se můžete ocitnout na indexu dlužníků, mohou být různé. Ve většině případů to znamená, že jste měli někdy v minulosti problémy se splácením svých půjček. V některých případech se ale můžete ocitnout na seznamu také omylem.

Nejrozsáhlejším registrem je Centrální registr dlužníků České republiky (CERD), kde jsou shromažďovány informace z registrů státní správy, bankovních registrů i z různých soukromých databází. Tento registr je ovšem značně nespolehlivý a čelí častým obviněním z klamavých praktik, seriózní finanční instituce s ním proto většinou nespolupracují. Centrální registr úvěrů (CRÚ) je provozován přímo Českou národní bankou, obsahuje však pouze podnikatelské pohledávky. Informace o běžných bankovních půjčkách jsou evidovány v Bankovním registru klientských informací, na obdobném principu funguje také nebankovní registr klientských informací. Pokud se vám stane, že budete při žádosti o půjčku odmítnuti, je daná společnost povinna informovat, kterou databázi dlužníků při posuzování vaší žádosti použila.

Půjčky pro nezaměstnané

Pokud ztratíte práci a nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti, můžete se snadno dostat do hodně svízelné finanční situace. Standardní bankovní instituce bohužel půjčky pro nezaměstnané neposkytují, protože od klientů požadují potvrzení o pravidelných příjmech. Bude se proto potřeba obrátit na nebankovní úvěrové společnosti, které jsou ochotné půjčovat i v takových případech. Pro schválení půjčky pro nezaměstnané zde není potřeba doložit pravidelné měsíční příjmy a dokonce není nutné mít čistý výpis z rejstříku dlužníků. Vyřízení půjčky je díky tomu velmi jednoduché a rychlé.

V poslední době jsou hodně rozšířené půjčky pro nezaměstnané, při kterých jsou peníze poskytovány téměř ihned a „na ruku“. Jednoduše stačí vyplnit online formulář, do kterého uvedete svoje osobní údaje (jméno, adresu, rodné číslo, telefon a e-mail). Některé společnosti se snaží klientům objednání půjčky maximálně usnadnit, a umožňují proto dokonce i zaslání jednoduché SMS zprávy. Zakrátko po odeslání formuláře či SMS (do 2 dnů, popřípadě i do 24 hodin) vás bude kontaktovat telefonní operátor dané úvěrové firmy, který s vámi dojedná všechny potřebné náležitosti půjčky. Některé společnosti vám nabídnou možnost podepsání smlouvy přímo u vás doma.

Nebankovní instituce při schvalování půjček nenahlížejí do různých registrů, které obsahují informace o tom, zda má daná osoba sjednané nějaké další půjčky a zda je schopna řádně splácet. Nedoporučuje se ale brát si půjčku na splacení nějaké předchozí půjčky, protože se pak snadno můžete dostat do dluhové pasti. Za půjčky se většinou ručí nemovitostí nebo nějakým jiným majetkem, který máte ve svém osobním vlastnictví. Výjimkou však nejsou ani půjčky na směnku, což je cenný papír, který obsahuje pouze závazek splatit dlužnou částku do určitého stanoveného termínu, aniž by zde bylo uvedeno, jakým majetkem se zaručujete.

Půjčky pro studenty

Studenti patří mezi skupiny obyvatel, které nejčastěji trápí finanční problémy. Pokud nevystačí s penězi, které získají od svých rodičů nebo které se vydělají na příležitostných brigádách, mohou poměrně snadno získat půjčky pro studenty. Mohou je využít jak na náklady spojené se studiem, tak např. na cestování či jiné zájmové aktivity. Vysokoškolští studenti mají k dispozici dvě snadné možnosti – buď mohou jednoduše využít kontokorentu ke svému běžnému bankovnímu účtu, nebo si mohou sjednat speciální půjčky pro studenty, které v současnosti nabízejí čtyři české banky. První možnost je určena pro nižší částky kolem 20 tisíc Kč, druhá možnost pak umožní získat částky až do 1 milionu Kč.

Výhodou speciálních půjček pro studenty jsou nižší úrokové sazby, než je běžné u klasických spotřebitelských půjček – jejich výše většinou nepřekračuje 10 %. Studentské půjčky od České spořitelny, Komerční banky a UniCredit Bank je možné vynaložit pro zcela libovolné účely. V zásadě je tedy může pro své soukromé potřeby využít i rodina, jejímž členem je student VŠ. Pro sjednání stačí pouze občanský průkaz a potvrzení o studiu. Není vyžadován stálý měsíční příjem, jako ručitelé jsou většinou využíváni rodiče studenta. Půjčku je možné splácet po dobu 10 let od jejího sjednání a splácení je při tom možné odložit až na dobu po dokončení studia.

Kontokorent znamená možnost čerpat finanční prostředky ze svého účtu do minusových hodnot. Tento způsob úvěru by měl sloužit především pro různé krátkodobé účely. K běžnému studentskému účtu jej nabízí hned několik českých bank, z těch největších můžeme jmenovat např. Českou spořitelnu, Komerční banku nebo ČSOB. Povolené překročení zůstatku na účtu dosahuje většinou zhruba 20 tisíc Kč. Úrok, který z této částky zaplatíte, se pohybuje kolem 15-20 % za rok.