Půjčka bez ručitele

Při půjčování peněz nemusí být snadné najít osobu, která by se vám byla ochotna zaručit svým majetkem. Pokud nechcete svoje příbuzné nebo známé vystavovat možným rizikům, může pro vás být vhodným produktem půjčka bez ručitele. Při žádosti o půjčku v bance po vás bude většinou požadováno potvrzení o pravidelných příjmech a čistý výpis z rejstříku dlužníku. U nebankovních společností je celý proces značně usnadněn a urychlen. Půjčka bez ručitele vám může být schválena během několika hodin a peníze můžete obdržet ještě tentýž den. K žádosti často stačí doložit jenom dva doklady totožnosti (občanský či řidičský průkaz nebo pas).

O půjčku bez ručitele můžete zažádat jednoduše online na webových stránkách některé úvěrové společnosti nebo ji kontaktovat telefonicky. Zaměstnanci vás budou zakrátko zpětně kontaktovat a domluví se s vámi na způsobu uzavření smlouvy a předání peněz. Pokud byste se nemohli dostavit osobně na pobočku, mohou vás pověření zaměstnanci navštívit dokonce přímo u vás doma. Ne vždy je při půjčování peněz vyžadováno uzavření smlouvy – peníze jsou často půjčovány také na směnku. Na tomto dokumentu bude jednoduše uvedena částka, kterou jste povinni uhradit, a termín splatnosti. Pro věřitele spočívá výhoda v tom, že je směnka snáze soudně vymahatelná.

Pokud se vám pro vaši půjčku nepodaří sehnat ručitele, můžete se zkusit alespoň částečně zaručit svým osobním majetkem (autem, vybavením domácnosti apod.). Vzhledem k tomu, že bude pro věřitele půjčka méně riziková, můžete počítat s o něco výhodnějšími úrokovými podmínkami. V každém případě se snažte věnovat bedlivou pozornost číslu RPSN, podle kterého se dá snadno poznat, zda je pro vás půjčka výhodná, nebo nikoli. Snažte se vyvarovat úvěrů, u kterých RPSN dosahuje stovek procent.

Nezávazná online žádost o půjčku:

Půjčky a úvěry bez registru ihned

Občas se stává, že potřebujete okamžitě získat finanční prostředky k zaplacení mimořádných výdajů. V takové situaci byste měli zaměřit svoji pozornost na nabídky nebankovních úvěrových společností, které vyřizují půjčky a úvěry bez registru ihned. Vyřízení půjčky v bance bývá hodně zdlouhavé a navíc se při tom bere v úvahu, jestli jste vedeni v některém bankovním či nebankovním registru jako dlužníci. Jestliže takový záznam existuje, tak budete v bance s velkou pravděpodobností odmítnuti. Jednoduchým řešením, jak získat půjčky a úvěry bez registru ihned, je vyplnění kontaktního formuláře na webových stránkách některé nebankovní instituce.

Celý postup vyřízení půjčky je velmi snadný. Kromě internetu ji můžete sjednat také telefonicky nebo osobní návštěvou pobočky dané firmy. Vzhledem k tomu, že odpadá nahlížení do registrů dlužníků, tak stačí doložit jenom dva různé doklady totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo pas). U menších částek se obejdete bez ručení, u vyšších částek po vás bude vyžadována záruka v podobě nemovitosti, auta či jiného osobního majetku. Případně vám může ručit i nějaká jiná osoba. Půjčky a úvěry bez registru mohou být poskytovány až do výše 250 tisíc korun.

Půjčky bez registru jsou často jediným řešením, jak získat půjčku pro ty, kdo mají momentálně nějaký nesplacený dluh. Záznam v registru dlužníků však může vzniknout také omylem. Může se stát, že zapomenete zaplatit jednu splátku některé půjčky nebo stačí špatně uvést variabilní symbol při odesílání platby. Pokud banka nějaký takový záznam objeví, pak vaši půjčku pravděpodobně odmítne, protože vás bude považovat za rizikového žadatele. Nebankovní instituce vaší žádosti vyhoví i v takových případech. Pokud budete schopni doložit pravidelné příjmy, pak by neměl být problém získat částky převyšující 100 tisíc korun.

Nezávazná online žádost o půjčku:

Půjčky bez příjmu

Pokud v současnosti nemáte trvalý příjem, může být hodně obtížné vystačit s finančními prostředky. V bankách budete při žádosti o půjčky bez příjmu většinou odmítnuti. Měli byste jim totiž doložit potvrzení od zaměstnavatele o tom, že pobíráte pravidelnou mzdu. Na rozdíl od velkých bank ovšem nabízejí půjčky bez příjmu nebankovní úvěrové společnosti a soukromí investoři. Při schvalování půjčky často nehraje roli ani to, zda už má žadatel nějaké předchozí záznamy v registrech dlužníků. Díky tomu lze půjčku získat velmi rychle – v některých případech dokonce do 24 hodin. Je se však třeba připravit na to, že budou ve smlouvě požadovány vyšší úroky.

Půjčky bez příjmu jsou učené především pro nezaměstnané a matky na mateřské dovolené. Představují pro ně často jediný způsob, jak překlenout krátkodobou finanční tíseň. Pokud v současnosti splácíte ještě jinou půjčku, tak je třeba počítat s tím, že je vaše jméno uvedené v některém z registrů dlužníků. V případě nebankovních institucí se jedná o Nebankovní registr klientských informací (NRKI). Výhoda půjčky bez příjmu spočívá v tom, že informace uvedené v tomto registru nejsou brány v potaz a že si tedy můžete vzít několik půjček zároveň. Nedoporučuje se ale používat půjčené peníze na splácení některé předchozí půjčky. Pak se totiž můžete dostat do dluhové pasti, ze které může být hodně obtížné uniknout.

Při podepisování smlouvy se vždy snažte věnovat pozornost údaji RPSN. Na základě tohoto čísla je možné poměrně jednoduše rozhodnout, zda je daná půjčka výhodná, nebo nikoli. Udává celkovou roční procentní sazbu nákladů, tedy o kolik procent více zaplatíte z vypůjčené částky během jednoho roku. V tomto čísle jsou kromě úroků zahrnuté také veškeré poplatky za zřízení a vedení úvěru, takže se jedná o poměrně spolehlivý ukazatel. V České republice v současnosti není nijak omezena horní hranice úroku, takže je třeba, abyste byli při podepisování smlouvy obezřetní.

Nezávazná online žádost o půjčku:

Půjčky na směnku bez poplatku

Půjčky na směnku bez poplatku jsou velmi jednoduchým a rychlým řešením, jak získat finanční hotovost. Žadatel o půjčku nemusí splnit žádné dodatečné podmínky, nemusí doložit potvrzení o pravidelném měsíčním příjmu ani nemusí ručit nemovitostí. Pokud si je zájemce jistý, že bude schopen směnku ke stanovenému datu proplatit, tak se může jednat o dobrý způsob, jak okamžitě vyřešit finanční problémy. Půjčky na směnku bez poplatku však mohou mít také svoje rizika. Vzhledem k tomu, že obsahují bezpodmínečný závazek uhradit danou částku, může být na vás snadno uvaleno soudní řízení.

U půjček na směnku bez poplatku je běžná vysoká úroková sazba. Před tím, než tento typ úvěru využijete, byste tedy měli zvážit i jiné možnosti půjček. U bank i některých nebankovních institucí se často bude potřeba zaručit nějakým osobním majetkem, někdy také bude požadováno, abyste neměli předchozí záznamy v registrech dlužníků. Pokud dosud splácíte jiné půjčky a nemůžete poskytnout odpovídající garanci, bude pro vás často jedinou možností využít půjčky na směnku. Za vystavení směnky nemusíte platit žádné poplatky předem a peníze budete mít k dispozici téměř okamžitě.

Půjčky na směnku poskytují v Česku různé nebankovní instituce, ale také soukromí investoři a soukromé osoby. I přes značně nevýhodné podmínky se jedná o hodně rozšířený druh půjčky, který využívají lidé, kteří se ocitli ve finanční nouzi. Směnka ve skutečnosti představuje cenný papír, se kterým může jeho majitel dále obchodovat. V každém případě se snažte vyvarovat podpisu tzv. bianco směnky, do které může být kdykoli dopsána libovolná finanční částka. Dále je třeba mít na paměti, že směnka nemá žádnou jasně předepsanou zákonnou podobu. Nemusí tedy být vystavena na žádném tiskopise a může být sepsána třeba i ručně na kousku papíru.

Půjčky na směnku ihned

Pokud potřebujete okamžitě získat finanční prostředky, můžete využít některou z nabídek půjčky na směnku ihned. Tyto půjčky jsou poskytovány nebankovními společnostmi, ale také množstvím soukromých osob, které jsou ochotné půjčit peníze kdykoli a na jakýkoli účel. Za vystavení se nehradí žádný poplatek předem a peníze byste měli často obdržet ještě tentýž den. Pro získání půjčky není požadována garance nemovitostí nebo jiným osobním majetkem a není potřeba doložit ani potvrzení o příjmech. V každém případě byste měli u půjčky na směnku ihned počítat s vysokou úrokovou sazbou, která odpovídá její zvýšené rizikovosti.

Zjednodušen řečeno je směnka cenný papír, který umožňuje jejímu majiteli požadovat dlužnou sumu v dohodnutém termínu. Může se jednat buď o směnku vlastní, kdy na sebe bere závazek přímo osoba, která směnku vystavuje, nebo o směnku cizí, která přikazuje uhradit dlužnou sumu nějaké třetí osobě. Směnka by měla obsahovat některé základní náležitosti, jako jsou údaje o datu a místě splatnosti, jméno osoby, která má právo směnkou disponovat, jména případných ručitelů, datum a místo vystavení směnky a podpis výstavce. Pro vyřízení půjčky na směnku ihned není požadován žádný speciální formulář, může být sepsána jednoduše ručně na kuse papíru.

Půjčky na směnku jsou v současnosti hodně rozšířené. Může se jednat o dobrý způsob, jak rychle vyřešit svoji momentální finanční situaci. Požadovanou úrokovou sazbu můžete snížit ručením svým osobním majetkem nebo nemovitostí. Případně můžete požádat o ručení také někoho z vašich známých. V každém případě však platí, že se jedná o rizikovou půjčku, která je snadno soudně vymahatelná. Pokud tedy nepotřebuje peníze okamžitě, měli byste věnovat pozornost také jiným možnostem získání půjčky, kde jsou často nabízeny výhodnější úrokové podmínky.

Půjčky na směnku z vlastních zdrojů

Půjčky na směnku z vlastních zdrojů jsou založené na tom, že si půjčíte peníze od nějakého soukromého investora. Může se jednat o zcela běžnou osobu, která je tímto způsobem připravená zhodnotit svoje finanční prostředky. Vzhledem k tomu, že půjčky na směnku z vlastních zdrojů patří mezi rizikové finanční transakce, je třeba počítat s vysokou úrokovou sazbou v řádu desítek i stovek procent. Ani v případě, že se ocitnete v náhlé finanční tísni, byste tedy neměli přistupovat na první nabídku, která vám bude učiněna. Vždy byste si měli být vědomi rizik, která mohou vzniknout, pokud nebudete schopni směnku náležitě uhradit.

Půjčky na směnku z vlastních zdrojů jsou dnes hodně rozšířenou záležitostí, s různými nabídkami se je možné setkat téměř na každém rohu. Pro získání peněz není potřeba dokládat, že máte pravidelné příjmy ani není vyžadováno, abyste měli čistý výpis z rejstříku dlužníků. Podmínkou nebývá ani ručení osobním majetkem. Přesto zkuste vzít v úvahu, jestli pro vás nebude výhodnější poskytnutí záruky. V takovém případě vám totiž často bude nabídnuta výhodnější úroková sazba, než kdyby se jednalo o půjčku bez garance. V úvahu může přicházet také možnost, že vám poskytne záruku někdo z vašich známých.

Směnka představuje jednoduchý doklad, pro jehož vystavení není potřeba žádný speciální formulář. Soukromý investor, od kterého si budete půjčovat peníze, vám může předložit k podpisu ručně sepsaný dokument, jehož součástí bude závazek uhradit částku v určité výši ve stanoveném termínu. Může se jednat také o směnku „na viděnou“, kterou jste povinni uhradit kdykoli během období jednoho roku, pokud vám ji její majitel předloží. Častější jsou však směnky, které jste povinni splatit k určitému konkrétnímu datu. Směnka zároveň může sloužit jako cenný papír, který je možné prodávat jiným osobám a dále s ním obchodovat.

Půjčky pro ženy na MD

Pokud máte k dispozici dostatek finančních prostředků, může mateřská dovolená patřit k nejkrásnějším obdobím vašeho života. K navýšení vašeho finančního rozpočtu vám mohou pomoci půjčky pro ženy na MD. Některé banky i nebankovní společnosti jsou ochotny poskytnout ženám půjčku i v případě, pokud nejsou momentálně zaměstnány a nemají trvalý zdroj příjmů. Většinou je však potřeba splnit určité podmínky. Při žádosti o půjčky pro ženy na MD je většinou vyžadováno, aby pobírala peněžitou pomoc v mateřství a zároveň je výhodou, když zbývající doba mateřské dovolené není příliš dlouhá. Někdy je výhodné zažádat o půjčku již během těhotenství, dokud ještě máte svůj běžný příjem.

Ženy, které jsou na placené mateřské dovolené, budou při žádosti o půjčku většinou hodnoceny podle svých současných příjmů a nikoli podle svého platu ze zaměstnaneckého poměru. Pokud nebyla žena v předchozích dvou letech zaměstnána, pak nemá na peněžitou pomoc v mateřství nárok. V takovém případě bude při žádosti o půjčku většinou nahlížena jako nezaměstnaná osoba, a to často i tehdy, pokud má k dispozici potvrzení, že v určitém stanoveném termínu nastupuje do zaměstnání. Mnohdy se proto bude třeba obrátit na nebankovní instituce, které nemají tak přísné podmínky pro půjčky pro ženy na MD.

Pro banky je při poskytování půjčky důležitá zbývající doba mateřské dovolené před nástupem zpět do zaměstnání – je výhodné, pokud nepřesahuje 6 měsíců. Je také důležité prokázat, že máte dostatečné prostředky ke splácení úvěru. Měli byste tedy předložit informace o vašich finančních rezervách, informace o hodnotě vaší nemovitosti a potvrzení o příjmu peněžitých dávek. Rovněž byste měli předložit svoje výplatní pásky z doby před nástupem na mateřskou dovolenou a případně potvrzení od vašeho dosavadního zaměstnavatele, že je vám po návratu z MD garantováno pracovní místo.