Půjčky na směnku ihned

Pokud potřebujete okamžitě získat finanční prostředky, můžete využít některou z nabídek půjčky na směnku ihned. Tyto půjčky jsou poskytovány nebankovními společnostmi, ale také množstvím soukromých osob, které jsou ochotné půjčit peníze kdykoli a na jakýkoli účel. Za vystavení se nehradí žádný poplatek předem a peníze byste měli často obdržet ještě tentýž den. Pro získání půjčky není požadována garance nemovitostí nebo jiným osobním majetkem a není potřeba doložit ani potvrzení o příjmech. V každém případě byste měli u půjčky na směnku ihned počítat s vysokou úrokovou sazbou, která odpovídá její zvýšené rizikovosti.

Zjednodušen řečeno je směnka cenný papír, který umožňuje jejímu majiteli požadovat dlužnou sumu v dohodnutém termínu. Může se jednat buď o směnku vlastní, kdy na sebe bere závazek přímo osoba, která směnku vystavuje, nebo o směnku cizí, která přikazuje uhradit dlužnou sumu nějaké třetí osobě. Směnka by měla obsahovat některé základní náležitosti, jako jsou údaje o datu a místě splatnosti, jméno osoby, která má právo směnkou disponovat, jména případných ručitelů, datum a místo vystavení směnky a podpis výstavce. Pro vyřízení půjčky na směnku ihned není požadován žádný speciální formulář, může být sepsána jednoduše ručně na kuse papíru.

Půjčky na směnku jsou v současnosti hodně rozšířené. Může se jednat o dobrý způsob, jak rychle vyřešit svoji momentální finanční situaci. Požadovanou úrokovou sazbu můžete snížit ručením svým osobním majetkem nebo nemovitostí. Případně můžete požádat o ručení také někoho z vašich známých. V každém případě však platí, že se jedná o rizikovou půjčku, která je snadno soudně vymahatelná. Pokud tedy nepotřebuje peníze okamžitě, měli byste věnovat pozornost také jiným možnostem získání půjčky, kde jsou často nabízeny výhodnější úrokové podmínky.

Půjčky na směnku ihned bez registru

Půjčky na směnku ihned bez registru představují rychlé řešení, jak okamžitě napumpovat finanční hotovost do svého rozpočtu. Kromě nebankovních institucí je poskytují také soukromé osoby, které si nekladou nijak vysoké požadavky na vyřízení půjčky. V mnoha případech stačí pouze předložit platný doklad totožnosti a peníze můžete mít k dispozici již do 24 hodin. Výhodou je také to, že není přihlíženo k záznamům v bankovních a nebankovních registrech, ve kterých jsou evidovány informace o vašich nesplacených pohledávkách. Půjčky na směnku ihned bez registru tedy můžete získat i v případě, že máte dosud dluh u některé banky nebo nebankovní úvěrové společnosti.

Pokud budete mít zájem o půjčku na směnku ihned bez registru, měli byste navštívit nebo telefonicky kontaktovat některou úvěrovou společnost nebo soukromou osobu, která je ochotná dát k dispozici svoje finanční prostředky. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně rizikovou finanční operaci, měli byste se připravit na vysokou úrokovou sazbu, která často dosahuje desítky i stovky procent. Samotné vystavení směnky je poměrně jednoduchou záležitostí. Není pro ni vyžadován nějaký speciální formulář, takže může být sepsána třeba i ručně na kousku papíru. Součástí směnky je závazný slib, že uhradíte částku ve stanovené výši a v daném termínu.

Před tím, než směnku podepíšete, byste se měli ujistit, že budete opravdu schopni dostát svým závazkům. Nedoporučuje se brát si „půjčku na půjčku“, kdy chcete pomocí získaných peněz financovat svoje předešlé nesplacené dluhy, protože se pak snadno můžete dostat do vleklých finančních problémů. Půjčky na směnku jsou poměrně jednoduše soudně vymahatelné, takže je potřeba dávat pozor, abyste se nestali předmětem exekučního řízení. Vždy věnujte pozornost tomu, zda vystavujete směnku důvěryhodné osobě, která si neúčtuje přemrštěné úroky.

Půjčky na směnku z vlastních zdrojů

Půjčky na směnku z vlastních zdrojů jsou založené na tom, že si půjčíte peníze od nějakého soukromého investora. Může se jednat o zcela běžnou osobu, která je tímto způsobem připravená zhodnotit svoje finanční prostředky. Vzhledem k tomu, že půjčky na směnku z vlastních zdrojů patří mezi rizikové finanční transakce, je třeba počítat s vysokou úrokovou sazbou v řádu desítek i stovek procent. Ani v případě, že se ocitnete v náhlé finanční tísni, byste tedy neměli přistupovat na první nabídku, která vám bude učiněna. Vždy byste si měli být vědomi rizik, která mohou vzniknout, pokud nebudete schopni směnku náležitě uhradit.

Půjčky na směnku z vlastních zdrojů jsou dnes hodně rozšířenou záležitostí, s různými nabídkami se je možné setkat téměř na každém rohu. Pro získání peněz není potřeba dokládat, že máte pravidelné příjmy ani není vyžadováno, abyste měli čistý výpis z rejstříku dlužníků. Podmínkou nebývá ani ručení osobním majetkem. Přesto zkuste vzít v úvahu, jestli pro vás nebude výhodnější poskytnutí záruky. V takovém případě vám totiž často bude nabídnuta výhodnější úroková sazba, než kdyby se jednalo o půjčku bez garance. V úvahu může přicházet také možnost, že vám poskytne záruku někdo z vašich známých.

Směnka představuje jednoduchý doklad, pro jehož vystavení není potřeba žádný speciální formulář. Soukromý investor, od kterého si budete půjčovat peníze, vám může předložit k podpisu ručně sepsaný dokument, jehož součástí bude závazek uhradit částku v určité výši ve stanoveném termínu. Může se jednat také o směnku „na viděnou“, kterou jste povinni uhradit kdykoli během období jednoho roku, pokud vám ji její majitel předloží. Častější jsou však směnky, které jste povinni splatit k určitému konkrétnímu datu. Směnka zároveň může sloužit jako cenný papír, který je možné prodávat jiným osobám a dále s ním obchodovat.

Půjčky od soukromých investorů

Na internetu naleznete množství nabídek soukromých investorů, kteří jsou ochotní půjčit bez nutnosti splnění dodatečných podmínek v zásadě komukoli. Půjčky od soukromých investorů tak mohou být vhodným řešením pro ty, kdo se ocitli v momentální finanční tísni. Ve většině případů se nepřihlíží k záznamům v bankovních či nebankovních registrech dlužníků, takže nevadí, pokud máte nějaké předchozí nesplacené pohledávky. Pro získání půjčky od soukromých investorů rovněž není nutné mít pravidelné zdroje příjmů. Může to tedy být vhodné řešení také pro nezaměstnané, matky na mateřské dovolené či studenty.

Mezi soukromé investory patří buď různé nebankovní investiční společnosti, nebo soukromé osoby. Půjčky pro ně představují druh finanční investice, pro kterou je typické vysoké zhodnocení peněz spojené s poměrně vysokým rizikem. Půjčky od soukromých investorů se proto vyznačují vysokými úrokovými sazbami, které mají toto riziko kompenzovat. Nejdůležitější údaj, na který byste se měli při sepisování smlouvy zaměřit, je tzv. RPSN. Toto číslo udává vaše celkové roční náklady vyjádřené v procentech a jsou v něm zahrnuté jak úroky, tak veškeré poplatky za uzavření smlouvy či vedení úvěrového účtu. Existuje také možnost, že využijete online aukce půjček. To je služba, kdy si sami stanovíte podmínky půjčky a pak čekáte na to, jestli někdo tyto Vaše „pravidla“ akceptuje.

V mnoha případech se setkáte s tím, že peníze nejsou půjčovány prostřednictvím smlouvy, ale jednoduše na základě vystavení směnky. Na této směnce bude nejčastěji uvedený termín, do kterého jste povinni uhradit částku ve stanovené výši. Někdy se však používají také směnky „na viděnou“, kdy se zavazujete proplatit směnku kdykoli při jejím předložení. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi rizikový druh půjčky, kdy po vás není vyžadována žádná záruka, může roční úroková sazba dosahovat i několika stovek procent. Směnky byste proto měli využívat především pro krátkodobé půjčky.

Půjčky pro cizince

V České republice má trvalý nebo dlouhodobý pobyt zhruba 400 tisíc cizinců. Také oni samozřejmě občas potřebují získat dodatečné prostředky např. na financování svého bydlení nebo na pokrytí mimořádných výdajů. Pro získání půjčky pro cizince bude důležité prokázat, že osoba pochází ze země Evropské unie a případně to, že má v České republice trvalý nebo dlouhodobý pobyt. Pokud si budete podávat žádost o půjčku v bance, bude rovněž potřeba prokázat, že v ČR pobíráte pravidelný příjem ze zaměstnání, nebo že se zde věnujete podnikatelské činnosti. Půjčky pro cizince je však možné získat také u nebankovních úvěrových firem, u kterých neplatí tak přísné podmínky.

Velkou roli hraje to, zda má cizinec v České republice trvalý nebo alespoň dlouhodobý pobyt. Úvěrové společnosti se samozřejmě brání riziku, že osoba po získání půjčky odcestuje do zahraničí, kde bude hodně obtížné vymáhat dlužné peníze. Pokud nemá cizinec pravidelný příjem, tak se bude muset s žádostí o půjčku obrátit na nebankovní instituce, které nepožadují potvrzení o příjmu, a dokonce u nich není potřeba prokazovat účel půjčky. Pro získání půjčky pro cizince je v každém případě vyžadováno ručení majetkem, popřípadě osobou, která má českou státní příslušnost.

Výhodou je, pokud může cizinec prokázat, že má v České republice pravidelný příjem. Žadatel o půjčku pak ručí svými příjmy nebo svým majetkem. Pokud nemá záznam v bankovním registru, pak může získat dokonce i bankovní půjčku pro cizince, která má výhodné úrokové sazby. Žádosti o půjčky pro cizince jsou ovšem posuzovány individuálně. Mohou být poskytnuty buď účelově (např. na pořízení bydlení, kdy jsou peníze zaslány přímo na účet prodávajícího), nebo na libovolný účel (není třeba prokazovat, jakým způsobem budou použity).

Půjčky pro dlužníky

Při schvalování půjčky u  velkých bank se klade důraz na to, zda nemá žadatel nějaké předchozí nesplacené dluhy. Důvodem pro zamítnutí vaší žádosti může být i několik let starý dluh, kterého si ve skutečnosti nejste vědomi. V takové situaci jsou řešením půjčky pro dlužníky, se kterými přicházejí mnohé nebankovní společnosti. Podmínky pro získání půjčky jsou zde velmi mírné, takže na ni dosáhne v zásadě kterýkoli klient. Výhoda půjčky pro dlužníky spočívá v tom, že nejsou brány v potaz záznamy v různých bankovních či nebankovních registrech, ve kterých jsou evidovány informace o neuhrazených pohledávkách.

Půjčky pro dlužníky mohou představovat lákavou možnost, jak snadno získat finanční prostředky. Vždy byste však měli věnovat pozornost svým předchozím závazkům a raději se vyhýbat tzv. „půjčkám na půjčku“. Důvody, pro které se můžete ocitnout na indexu dlužníků, mohou být různé. Ve většině případů to znamená, že jste měli někdy v minulosti problémy se splácením svých půjček. V některých případech se ale můžete ocitnout na seznamu také omylem.

Nejrozsáhlejším registrem je Centrální registr dlužníků České republiky (CERD), kde jsou shromažďovány informace z registrů státní správy, bankovních registrů i z různých soukromých databází. Tento registr je ovšem značně nespolehlivý a čelí častým obviněním z klamavých praktik, seriózní finanční instituce s ním proto většinou nespolupracují. Centrální registr úvěrů (CRÚ) je provozován přímo Českou národní bankou, obsahuje však pouze podnikatelské pohledávky. Informace o běžných bankovních půjčkách jsou evidovány v Bankovním registru klientských informací, na obdobném principu funguje také nebankovní registr klientských informací. Pokud se vám stane, že budete při žádosti o půjčku odmítnuti, je daná společnost povinna informovat, kterou databázi dlužníků při posuzování vaší žádosti použila.