Půjčka pro každého

Žádost o bankovní půjčku mohou poměrně snadno podat ti, kdo prokážou vysoké příjmy a mohou poskytnout záruku v podobě nemovitosti. Pokud tyto podmínky nesplňujete, můžete využít nabídky některé nebankovní společnosti. Půjčka pro každého je určena pro nezaměstnané, matky na mateřské dovolené či studenty, ale také pro ty, kdo mají vedený záznam v rejstříku dlužníků. Půjčka pro každého vám může být poskytnuta i tehdy, pokud máte dosud nesplacené nějaké další pohledávky. Ve většině případů dokonce nemusíte ručit svým majetkem nebo žádat o záruku někoho z vašich příbuzných nebo známých.

Jak je možné, že jsou nebankovní společnosti ochotné půjčovat i za těchto podmínek? Je to velmi prosté. Větší riziko, které je spojené s půjčkou pro každého, je vynahrazováno většími úrokovými sazbami a smluvními poplatky. Přesto se může jednat o vhodné řešení pro ty, kdo potřebují získat peníze okamžitě. Zatímco u bank se může schvalovací procedura protáhnout na několik týdnů či dokonce měsíců, u nebankovních společností můžete mít peníze k dispozici často již do 24 hodin. Stačí jednoduše vyplnit online formulář některé společnosti a vyčkat, až vás budou její zaměstnanci zpětně kontaktovat. Pro uzavření smlouvy byste poté měli doložit dva doklady totožnosti.

Půjčky pro každého poskytují také různí soukromí investoři. V takovém případě se většinou jedná o půjčku na směnku, kterou se věřiteli zavážete, že uhradíte uvedenou částku ke konkrétnímu termínu. Tento typ půjčky je dnes hodně rozšířený, protože umožňuje okamžité získání peněz, pokud se ocitnete ve finanční tísni. Měli byste si však dát pozor, aby pro vás nebyly podmínky nastavené příliš nevýhodně. Vždy byste si měli být jistí, že budete schopni požadovanou sumu náležitě splatit.

Nezávazná online žádost o půjčku:

Půjčky bez prokazování příjmů

Jestliže budete žádat o poskytnutí půjčky v bance, obdržíte většinou formulář pro prokázání výše příjmů, který budete muset nechat potvrdit svým zaměstnavatelem. Pokud nemáte stálou práci, nebo pokud se vám tuto proceduru nechce podstupovat, můžete zaměřit svoji pozornost na půjčky bez prokazování příjmů. Tyto půjčky jsou poskytovány nebankovními úvěrovými firmami, pro které není rozhodující, zda máte v současnosti trvalý příjem. Půjčky bez prokazování příjmů jsou tedy často jediným řešením pro matky na mateřské dovolené, nezaměstnané či studenty. Nevýhodou ovšem bývá o něco vyšší úroková sazba, než je běžné v bankách.

Pokud se rozhodnete pro půjčku bez prokazování příjmů, měli byste věnovat větší pozornost podmínkám smlouvy. Vždy se vyplatí smlouvu pozorně pročíst a případně si ponechat čas na konzultaci s někým, kdo má v tomto směru zkušenosti. Nejdůležitějším údajem, podle kterého byste se měli řídit, je tzv. RPSN, tedy roční procentuální sazba nákladů. V tomto čísle jsou zahrnuté veškeré roční platby, včetně poplatků za uzavření půjčky, správu úvěrového účtu i poplatků za převody finančních prostředků. Ve smlouvě však mohou být zahrnuty i některé nestandardní poplatky, jako je např. poplatek za předčasné splacení půjčky ve výši 20 % či poplatek za změnu smluvních podmínek během doby trvání půjčky ve výši 15 %. Na takové smlouvy byste raději neměli přistupovat.

Výhodou těchto půjček u nebankovních institucí může být také to, že se nepřihlíží k záznamům v registrech dlužníků. Klienty to ale někdy může svádět k tomu, že si vezmou několik půjček současně u různých společností, aniž by je byli schopni bez problémů splácet. Pokud si u nebankovních institucí půjčujete vyšší finanční částky, je většinou vyžadováno ručení vaším osobním majetkem – např. domem nebo autem. U nižších obnosů můžete získat půjčku dokonce i bez ručení.

Půjčky ihned na ruku

Půjčka ihned na ruku slouží pro ty, kdo potřebují okamžitě získat finanční hotovost. Požadovanou částku byste měli dostat ihned poté, co podepíšete úvěrovou smlouvu, což může být v některých případech otázka chvilky. Podmínky pro získání půjčky ihned na ruku jsou poměrně snadné. U nižších částek by mělo stačit předložit dva doklady totožnosti (např. občanský a řidičský průkaz). Pokud si budete chtít půjčit vyšší částku, může po vás být vyžadován výpis z vašeho bankovního účtu za několik předešlých měsíců nebo potvrzení o výši vašich příjmů. Další možnosti je ručení vaším osobním majetkem nebo majetkem vašeho známého.

Častou podobou půjčky ihned na ruku je vystavení směnky. Jedná se o snadné a expresní řešení, které bývá často nabízeno soukromými osobami. Směnka vlastně představuje cenný papír, na kterém je uvedeno, že osoba, která ji vystavuje, je povinna uhradit stanovenou částku v dohodnutém termínu. Směnka může být vystavena na předtištěném formuláři, ale může být jednoduše sepsána třeba i na kousku papíru. Vzhledem k tomu, že se jedná o hodně rizikový typ úvěru, odpovídají tomu samozřejmě i vysoké sazby. Nižších úroků zpravidla dosáhnete tehdy, když se zaručíte nějakým svým osobním majetkem nebo pokud se vám podaří pro vaši půjčku najít ručitele.

Možnost okamžitého získání peněz je hodně lákavá, a žadatelé proto často nevěnují dostatečnou pozornost podmínkám smlouvy. Pokud uzavíráte smlouvu u nebankovní společnosti, mělo by na ní být uvedené tzv. RPSN, neboli roční procentní sazba nákladů. Tomuto údaji byste měli věnovat největší pozornost, protože se podle něj dá jednoduše zjistit, zda pro vás není smlouva nastavena příliš nevýhodně. Ať už si půjčujete u nebankovní společnosti, nebo si necháváte vystavit směnku od soukromé osoby, vždy se snažte pečlivě dodržovat předepsaný splátkový kalendář.

Půjčky na směnku ihned

Pokud potřebujete okamžitě získat finanční prostředky, můžete využít některou z nabídek půjčky na směnku ihned. Tyto půjčky jsou poskytovány nebankovními společnostmi, ale také množstvím soukromých osob, které jsou ochotné půjčit peníze kdykoli a na jakýkoli účel. Za vystavení se nehradí žádný poplatek předem a peníze byste měli často obdržet ještě tentýž den. Pro získání půjčky není požadována garance nemovitostí nebo jiným osobním majetkem a není potřeba doložit ani potvrzení o příjmech. V každém případě byste měli u půjčky na směnku ihned počítat s vysokou úrokovou sazbou, která odpovídá její zvýšené rizikovosti.

Zjednodušen řečeno je směnka cenný papír, který umožňuje jejímu majiteli požadovat dlužnou sumu v dohodnutém termínu. Může se jednat buď o směnku vlastní, kdy na sebe bere závazek přímo osoba, která směnku vystavuje, nebo o směnku cizí, která přikazuje uhradit dlužnou sumu nějaké třetí osobě. Směnka by měla obsahovat některé základní náležitosti, jako jsou údaje o datu a místě splatnosti, jméno osoby, která má právo směnkou disponovat, jména případných ručitelů, datum a místo vystavení směnky a podpis výstavce. Pro vyřízení půjčky na směnku ihned není požadován žádný speciální formulář, může být sepsána jednoduše ručně na kuse papíru.

Půjčky na směnku jsou v současnosti hodně rozšířené. Může se jednat o dobrý způsob, jak rychle vyřešit svoji momentální finanční situaci. Požadovanou úrokovou sazbu můžete snížit ručením svým osobním majetkem nebo nemovitostí. Případně můžete požádat o ručení také někoho z vašich známých. V každém případě však platí, že se jedná o rizikovou půjčku, která je snadno soudně vymahatelná. Pokud tedy nepotřebuje peníze okamžitě, měli byste věnovat pozornost také jiným možnostem získání půjčky, kde jsou často nabízeny výhodnější úrokové podmínky.

Půjčky na směnku ihned bez registru

Půjčky na směnku ihned bez registru představují rychlé řešení, jak okamžitě napumpovat finanční hotovost do svého rozpočtu. Kromě nebankovních institucí je poskytují také soukromé osoby, které si nekladou nijak vysoké požadavky na vyřízení půjčky. V mnoha případech stačí pouze předložit platný doklad totožnosti a peníze můžete mít k dispozici již do 24 hodin. Výhodou je také to, že není přihlíženo k záznamům v bankovních a nebankovních registrech, ve kterých jsou evidovány informace o vašich nesplacených pohledávkách. Půjčky na směnku ihned bez registru tedy můžete získat i v případě, že máte dosud dluh u některé banky nebo nebankovní úvěrové společnosti.

Pokud budete mít zájem o půjčku na směnku ihned bez registru, měli byste navštívit nebo telefonicky kontaktovat některou úvěrovou společnost nebo soukromou osobu, která je ochotná dát k dispozici svoje finanční prostředky. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně rizikovou finanční operaci, měli byste se připravit na vysokou úrokovou sazbu, která často dosahuje desítky i stovky procent. Samotné vystavení směnky je poměrně jednoduchou záležitostí. Není pro ni vyžadován nějaký speciální formulář, takže může být sepsána třeba i ručně na kousku papíru. Součástí směnky je závazný slib, že uhradíte částku ve stanovené výši a v daném termínu.

Před tím, než směnku podepíšete, byste se měli ujistit, že budete opravdu schopni dostát svým závazkům. Nedoporučuje se brát si „půjčku na půjčku“, kdy chcete pomocí získaných peněz financovat svoje předešlé nesplacené dluhy, protože se pak snadno můžete dostat do vleklých finančních problémů. Půjčky na směnku jsou poměrně jednoduše soudně vymahatelné, takže je potřeba dávat pozor, abyste se nestali předmětem exekučního řízení. Vždy věnujte pozornost tomu, zda vystavujete směnku důvěryhodné osobě, která si neúčtuje přemrštěné úroky.

Půjčky pro nezaměstnané

Pokud ztratíte práci a nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti, můžete se snadno dostat do hodně svízelné finanční situace. Standardní bankovní instituce bohužel půjčky pro nezaměstnané neposkytují, protože od klientů požadují potvrzení o pravidelných příjmech. Bude se proto potřeba obrátit na nebankovní úvěrové společnosti, které jsou ochotné půjčovat i v takových případech. Pro schválení půjčky pro nezaměstnané zde není potřeba doložit pravidelné měsíční příjmy a dokonce není nutné mít čistý výpis z rejstříku dlužníků. Vyřízení půjčky je díky tomu velmi jednoduché a rychlé.

V poslední době jsou hodně rozšířené půjčky pro nezaměstnané, při kterých jsou peníze poskytovány téměř ihned a „na ruku“. Jednoduše stačí vyplnit online formulář, do kterého uvedete svoje osobní údaje (jméno, adresu, rodné číslo, telefon a e-mail). Některé společnosti se snaží klientům objednání půjčky maximálně usnadnit, a umožňují proto dokonce i zaslání jednoduché SMS zprávy. Zakrátko po odeslání formuláře či SMS (do 2 dnů, popřípadě i do 24 hodin) vás bude kontaktovat telefonní operátor dané úvěrové firmy, který s vámi dojedná všechny potřebné náležitosti půjčky. Některé společnosti vám nabídnou možnost podepsání smlouvy přímo u vás doma.

Nebankovní instituce při schvalování půjček nenahlížejí do různých registrů, které obsahují informace o tom, zda má daná osoba sjednané nějaké další půjčky a zda je schopna řádně splácet. Nedoporučuje se ale brát si půjčku na splacení nějaké předchozí půjčky, protože se pak snadno můžete dostat do dluhové pasti. Za půjčky se většinou ručí nemovitostí nebo nějakým jiným majetkem, který máte ve svém osobním vlastnictví. Výjimkou však nejsou ani půjčky na směnku, což je cenný papír, který obsahuje pouze závazek splatit dlužnou částku do určitého stanoveného termínu, aniž by zde bylo uvedeno, jakým majetkem se zaručujete.