Půjčky pro OSVČ

Banky často hodnotí půjčky pro OSVČ jako riskantnější než půjčky běžným zaměstnancům. Jako podklad budou většinou sloužit vaše daňová přiznání za několik uplynulých let – na jejich základě bude banka rozhodovat, zda vaši půjčku schválí. Výhodou může být, pokud již podnikáte několik let a vaše příjmy jsou za tu dobu více méně stabilní. Problém může nastat, pokud má již žadatel o půjčku zápis v bankovním registru, ve kterém jsou evidovány nesplacené úvěry dané osoby. V takovém případě banky většinou půjčky pro OSVČ neschválí a bude se pak nutné obrátit na nebankovní instituce.

Výše půjček pro OSVČ je stanovována na základě příjmů daného podnikatele. Nejčastěji jsou brány v úvahu příjmy za poslední dva roky. Některé instituce stanovují výši půjčky podle nejnižšího dosaženého příjmu za toto období, pro některé je rozhodující průměrný příjem, některé naopak zajímá pouze příjem za poslední rok, jak je uvedený ve vašem daňovém přiznání. Přihlížet mohou také k vašim podnikatelským schopnostem, k vašim zkušenostem v daném oboru či stabilitě daného odvětví. Obecně může být o něco obtížnější získat půjčku pro stavební firmu než pro toho, kdo se živí účetnictvím.

Velkou výhodou je, pokud v daném oboru podnikáte již několik let a máte potřebné zkušenosti. Bankovní instituce většinou poskytují půjčky osobám, které podnikají alespoň dva roky. Přihlédnout mohou také k tomu, pokud máte v daném oboru předchozí zkušenosti z běžného zaměstnaneckého poměru (např. 1 rok podnikáte jako automechanik a před tím jste se této profesi věnovali 5 let jako zaměstnanec). Pokud s podnikáním začínáte a nemáte dostatečně zpracovaný podnikatelský plán, neměl by být problém obrátit se na nebankovní instituce. Nižší nároky na poskytnutí půjčky zde ovšem bývají vyváženy vyššími úroky.