Půjčky pro dlužníky

Při schvalování půjčky u  velkých bank se klade důraz na to, zda nemá žadatel nějaké předchozí nesplacené dluhy. Důvodem pro zamítnutí vaší žádosti může být i několik let starý dluh, kterého si ve skutečnosti nejste vědomi. V takové situaci jsou řešením půjčky pro dlužníky, se kterými přicházejí mnohé nebankovní společnosti. Podmínky pro získání půjčky jsou zde velmi mírné, takže na ni dosáhne v zásadě kterýkoli klient. Výhoda půjčky pro dlužníky spočívá v tom, že nejsou brány v potaz záznamy v různých bankovních či nebankovních registrech, ve kterých jsou evidovány informace o neuhrazených pohledávkách.

Půjčky pro dlužníky mohou představovat lákavou možnost, jak snadno získat finanční prostředky. Vždy byste však měli věnovat pozornost svým předchozím závazkům a raději se vyhýbat tzv. „půjčkám na půjčku“. Důvody, pro které se můžete ocitnout na indexu dlužníků, mohou být různé. Ve většině případů to znamená, že jste měli někdy v minulosti problémy se splácením svých půjček. V některých případech se ale můžete ocitnout na seznamu také omylem.

Nejrozsáhlejším registrem je Centrální registr dlužníků České republiky (CERD), kde jsou shromažďovány informace z registrů státní správy, bankovních registrů i z různých soukromých databází. Tento registr je ovšem značně nespolehlivý a čelí častým obviněním z klamavých praktik, seriózní finanční instituce s ním proto většinou nespolupracují. Centrální registr úvěrů (CRÚ) je provozován přímo Českou národní bankou, obsahuje však pouze podnikatelské pohledávky. Informace o běžných bankovních půjčkách jsou evidovány v Bankovním registru klientských informací, na obdobném principu funguje také nebankovní registr klientských informací. Pokud se vám stane, že budete při žádosti o půjčku odmítnuti, je daná společnost povinna informovat, kterou databázi dlužníků při posuzování vaší žádosti použila.