Půjčky pro cizince

V České republice má trvalý nebo dlouhodobý pobyt zhruba 400 tisíc cizinců. Také oni samozřejmě občas potřebují získat dodatečné prostředky např. na financování svého bydlení nebo na pokrytí mimořádných výdajů. Pro získání půjčky pro cizince bude důležité prokázat, že osoba pochází ze země Evropské unie a případně to, že má v České republice trvalý nebo dlouhodobý pobyt. Pokud si budete podávat žádost o půjčku v bance, bude rovněž potřeba prokázat, že v ČR pobíráte pravidelný příjem ze zaměstnání, nebo že se zde věnujete podnikatelské činnosti. Půjčky pro cizince je však možné získat také u nebankovních úvěrových firem, u kterých neplatí tak přísné podmínky.

Velkou roli hraje to, zda má cizinec v České republice trvalý nebo alespoň dlouhodobý pobyt. Úvěrové společnosti se samozřejmě brání riziku, že osoba po získání půjčky odcestuje do zahraničí, kde bude hodně obtížné vymáhat dlužné peníze. Pokud nemá cizinec pravidelný příjem, tak se bude muset s žádostí o půjčku obrátit na nebankovní instituce, které nepožadují potvrzení o příjmu, a dokonce u nich není potřeba prokazovat účel půjčky. Pro získání půjčky pro cizince je v každém případě vyžadováno ručení majetkem, popřípadě osobou, která má českou státní příslušnost.

Výhodou je, pokud může cizinec prokázat, že má v České republice pravidelný příjem. Žadatel o půjčku pak ručí svými příjmy nebo svým majetkem. Pokud nemá záznam v bankovním registru, pak může získat dokonce i bankovní půjčku pro cizince, která má výhodné úrokové sazby. Žádosti o půjčky pro cizince jsou ovšem posuzovány individuálně. Mohou být poskytnuty buď účelově (např. na pořízení bydlení, kdy jsou peníze zaslány přímo na účet prodávajícího), nebo na libovolný účel (není třeba prokazovat, jakým způsobem budou použity).